نقد رمان پسر

بودای شمشیرباز ساناز زمانی مجله‌ی جنایی‌خوانی رمان در وجه معمایی‌اش ابتدا در تلاش کارآگاه کفاس برای حل پرونده‌ای شکل می‌گیرد که ما خیلی زودتر ماهیت مجرم آن را می‌شناسیم. سونی لوفتوس یا همان پسر. اما این تمام ماجرا نیست و ادامه مطلب