ثبت شکایات

از شاکی تقاضا میشود با فرستادن اطلاعات خود جهت حل مسئله به وجود آمده و پیگیری توسط شرکت اقدام به پرکردن فرم زیر نماید.کارکنان در سریع ترین زمان جهت حل مسئله اقدام می نمایند.

همچنین میتوانید با مراجعه حضوری در دفتر اقدام نمایید.