قوانین و مقررات

جهت خرید آسان و به صرفه از سایت و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، انتشارات نفیر مزایایی برای مشتریان در نظر گرفته که آن هارا آسوده و از خرید کردن کتاب مطمئن می سازد.
حمل و نقل رایگان محصول و تحویل کتاب درب منزل خریدار یکی از این موارد می باشد.
در صورت نارضایتی مشتری از خرید به هر وجهی مبلغ پرداخت شده به حساب او عودت داده می شود.
پشتیبانی و ترجمه آثار روز از جمله اهداف انتشارات نفیر می باشد و با درخواست کاربران در انتشار کتاب این روند تسریع داده میشود.
اطلاعات کامل محصول، بخشی از کتاب، اطلاعات مترجم و بررسی کتاب از جمله محتویات صفحه مربوط به کالا ها می باشد.